top of page
gs_kopbeeld3.webp

GEZINSHUIS STANVASTE

Onze missie

Gezinshuis Stanvaste draagt zorg aan de veiligheid en ontwikkeling van kinderen en hun naasten. Het doel is een positieve ontwikkeling van kinderen in een veilige, warme en rustgevende omgeving. Gezinshuis Stanvaste biedt crisishulp en zorg op maat, inventariseert wat nodig is en sluit aan in de vorm van crisiszorg, opvang en begeleiding.

GEZINSHUIS STANVASTE

Onze visie

De visie van gezinshuisouders Jane en Glenn is dat zij een liefdevolle plek willen bieden aan de kinderen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Zij blijven in een positieve verbinding met de biologische familie omdat zij geloven dat ouders altijd ouders blijven, ook als zij (tijdelijk) niet meer voor de kinderen kunnen zorgen. Door het erkennen van ouders op hun eigen plek zorgt dit ervoor dat gezinshuisouders en ouders tot een positieve samenwerking kunnen komen.  

 

Gezinshuisouders hebben zelf contact met ouders en biologische familie over de kinderen en ondersteunen daar waar nodig is. Door deze werkwijze hebben de kinderen de ruimte en vrijheid om zich te mogen ontwikkelen. Zij mogen trouw en loyaal aan hun ouders blijven, opgroeien en verzorgd worden door gezinshuisouders, er is sprake van samenwerking in plaats van strijd.  

 

Gezinshuiskinderen hebben te maken met twee families (oorspronkelijke familie en gezinshuisfamilie). Vanuit deze visie worden deze twee families verenigd. Dit geeft de kinderen de ruimte om op te groeien vanuit hun familiewortels en te kunnen profiteren van een (tijdelijke) opvang en opvoeding vanuit gezinshuisouders. In de praktijk wordt gezien dat deze aanpak er ook voor zorgt dat de kans op thuisplaatsingen wordt vergroot. Omdat er sprake is van samenwerking, vertrouwen en respect met en voor het oorspronkelijke gezinssysteem kan er daadwerkelijk gewerkt worden aan de ontwikkelingsbedreigingen van de kinderen en eventuele onveiligheid. Hiermee wordt de kans vergroot dat er daadwerkelijk wordt toegewerkt naar familieherstel en gezinshereniging.  

 

Onze ervaring is dat als wij als professionals goed kunnen samenwerken met andere professionals (gezinsvoogden, therapeuten, gedragswetenschappers) dit ten goede komt aan het gezinssysteem en de ontwikkeling van de kinderen. Wij zetten ons in om met de verschillende professionals rond het gezin samen te werken en afstemming te zoeken.  

bottom of page