Skip to content
Logo Gezinshuis Stanvaste Dronten
Logo Gezinshuis Stanvaste

Missie en Visie

Missie

Gezinshuis Stanvaste draagt zorg aan de veiligheid en ontwikkeling van kinderen en hun naasten. Het doel is een positieve ontwikkeling van kinderen in een veilige, warme en rustgevende omgeving.

Gezinshuis Stanvaste biedt crisishulp en zorg op maat, inventariseert wat nodig is en sluit aan in de vorm van crisiszorg, opvang en begeleiding.

Gezinshuis Stanvaste - Missie en Visie

Visie

Gezinshuis Stanvaste staat volledig achter de visie dat ieder kind mag zijn zoals hij is en erbij hoort. Ieder kind heeft recht op onvoorwaardelijke acceptatie en liefde. Het hebben van een beperking, probleem of achterstand is een kans die kan worden benut om doelgericht naar de toekomst te kijken in mogelijkheden.

Soms kunnen er door de alledaagse druk van het leven spanningen ontstaan binnen een gezin. Wanneer de gemoederen hoog oplopen kan het zijn dat het soms beter is om even afstand te doen van de situatie. Gezinshuis Stanvaste staat in deze tijden klaar om kinderen op te vangen in een warme, veilige en rustgevende omgeving. Onze doelstelling is dat kinderen en ouders/opvoeders na een periode van rust, uitzicht hebben op een veilig en positief vervolg welke kan leiden tot een positieve ontwikkeling.

Kom zoals je bent, want je mag er zijn!

gsfig_1comp