Skip to content
Logo Gezinshuis Stanvaste
Logo Gezinshuis Stanvaste

Klachtenprocedure

Een klacht…? Nee, dat noemen wij een leermoment!

Heeft u een klacht? Ga dan met ons in overleg en wij gaan samen met u bekijken of de klacht terecht is en wij zaken moeten veranderen of verbeteren.

Komen we er niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van de klachtenprocedure zoals die beschreven staat op de website van Klachtenportaal Zorg. Gezinshuis Stanvaste is aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg.

De klachtenprocedure is de bemiddelingsfase, met als doel te komen tot een oplossing van uw klacht en herstel van de zorgrelatie. Belangrijk in de procedure is de laagdrempeligheid, de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de klachtenfunctionaris en de inzet van u en de zorgaanbieder.

De grootste kans om te komen tot een oplossing is het bespreken van de oplossing tussen cliënt en zorgaanbieder. Mocht hierin ondersteuning gewenst zijn door een onafhankelijke klachtenfunctionaris, dan kan dat direct.

 

Kom zoals je bent, want je mag er zijn!

gsfig_1comp