Skip to content
Logo Gezinshuis Stanvaste
Logo Gezinshuis Stanvaste

Geef me de 5 methode

Stanvaste Gezinshuis werkt volgens de ‘Geef me de 5’ methode.
Deze methode is oorspronkelijk ontwikkelt om kinderen met o.a. autisme (en andere ernstige meervoudige beperkingen) te ondersteunen.
Wij benaderen de kinderen met de volgende vijf vragen;

  • Wat is jou taak?
  • Hoe voer je hem uit?
  • Waar vindt het plaats?
  • Wanneer moet je het doen?
  • Wie is erbij betrokken?

Middels deze methode leren wij hoe een kind denkt en hoe wij op maat kunnen handelen en ondersteunen. Op deze manier komen wij vaak tot nieuwe inzichten over het kind en kunnen wij op een adequate wijze beperkingen omzetten in mogelijkheden.


Bron: Geef me de 5, Collete de Bruin

p5

Kom zoals je bent, want je mag er zijn!

gsfig_1comp